Học Tiếng Nhật Giao Tiếp

Học Tiếng Nhật Giao Tiếp

2020年02月15日06点已下架
开发者 变更记录
Hien Hoang Van
分类
App ID
913437330
价格
免费
最新版本上线日期
2018年05月25日
地区
中国
版本统计
 • 最新版本上线距今

  685天23小时

 • 近1年版本更新次数

  0

 • 全球最早版本上线日期

  2014-09-08

版本记录
显示信息
日期
 • 全部
每页显示条数
 • 10
 • 版本:1.4

  2018年05月25日

  Học Tiếng Nhật Giao Tiếp

  Học Tiếng Nhật Giao Tiếp

  更新日志

  Improved audio quality.
  Fix bugs.
  -----------
  Âm thanh to hơn, chất lượng cao hơn.
  Sửa lỗi.

  应用描述

  暂无应用描述数据

 • 版本:1.3

  2017年12月28日

  Học Tiếng Nhật Giao Tiếp

  Học Tiếng Nhật Giao Tiếp

  更新日志

  Cải thiện chất lượng âm thanh.
  Tối ưu hoá iPhoneX, iPhone8, iPhone8+.
  Hiệu năng tốt hơn.

  应用描述

  暂无应用描述数据

 • 版本:1.2

  2015年08月10日

  Học Tiếng Nhật - Learn Japanese vocabularies and phrases

  Học Tiếng Nhật - Learn Japanese vocabularies and phrases

  更新日志

  iPhone 6 & iPhone 6P optimized.
  Improve performance.

  应用描述

  暂无应用描述数据

 • 版本:1.1

  2015年04月13日

  更新日志

  iOS 8 optimized.
  Fix rotation screen issue.
  Improve performance.

  应用描述

  暂无应用描述数据

 • 预订版本:1.0

  更新日志

  暂无更新日志数据

  应用描述

  暂无应用描述数据