POSmini

POSmini 2021年12月01日20点已下架

开发者: PuSoft

中国
APP ID 复制
665864559
分类
价格
免费
内购
0个评分
商务(免费)
昨日下载量
最近更新
2017-06-16
最早发布
2013-07-02
视频/截图
设备
POSmini App 截图
POSmini App 截图
POSmini App 截图
POSmini App 截图
应用描述
โปรแกรม POSmini เป็นโปรแกรมจัดการสินค้า ขายสินค้า ซื้อสินค้า แสกนบาร์โค้ดสินค้า พิมพ์บิลใบเสร็จรับเงิน สามารถส่งอีเมล์รายงานการขาย แบบ รายวัน รายเดือน รายปี เลขที่ใบขาย เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก เพราะใช้ไอโฟน ก็สามารถเป็นจุดชำระค่าสินค้าได้ในจุดเดียว
-เพิ่มการคิดราคาต้นทุน กำไร ยอดขาย ของแต่ล่ะเดือน
-สามารถกำหนดราคาสินค้าได้แบบ ราคาขายปลีก และราคาขายส่ง สามารถเลือกที่จะขายสินค้าได้ในราคาขายปลีก หรือ ราคาขายส่งได้
-แสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคาระห์ข้อมูล
-สามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าและแสดงในรายการขายสินค้าได้
-สามารถออกใบกำกับภาษี และแสดงโลโก้ของบริษัท ชื่อ ที่อยู่ ในใบกำกับภาษีได้
-Scan barcode สินค้าได้จาก iPhone
-ส่งรายงานทางอีเมล์และปริ้นได้จากไอโฟนโดยตรง
-รองรับ IOS 10
更新日志
-เพิ่มรายการ ราคาขายปลีก และราคาขายส่ง สามารถเลือกที่จะขายสินค้าได้ในราคาขายปลีก หรือ ราคาขายส่งได้
-ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
应用包信息
 • 开发者

  PuSoft

 • 供应商

  Surachai Punhom

 • 发布日期

  2013-07-02

 • 更新日期

  2017-06-16

 • Bundle ID

  pusoft.POSmini

 • 版本

  2.0

 • 大小

  24.41M

 • 支持Watch

  不支持

 • 家人共享

  可使用

 • 价格

  免费

 • 分类

  商务

 • 支持网站

  http://www.facebook.com/pusoft

 • 开发者网站

  https://www.facebook.com/PuSoft/

 • 兼容性

  系统要求:iOS 8.0 或更高版本。兼容设备:iPhone、iPad、iPod touch。

 • 支持语言

  英文

 • 年龄评级

  4+

应用内购

暂无内购